Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Co může být demokratická škola – díl 1.

Postupně chci nabídnout „střípky“, které různorodě mohou tvořit „demokratickou školu“.
Zde je prvních pět „střepů“: 
  • Tykání mezi dítětem a učitelem

Z mých zkušeností neomezuje prostor učitele k výchově a vzdělávání, když učiteli dítě tyká. Škola je komunita, kde mají všichni v mnoha ohledech rovnocenné postavení. Pokud učitelé a žáci se domluví na vzájemném tykání může to přinést bližší vztahy, důvěru a uznává to rovnost v této formalitě v komunikaci. Rovnost může být aspoň všude tam, kde je to lehce možné. 

 

  • Školní řád tvořený dětmi

Je výhodné nechat děti tvořit pravidla a z nich pak kumulovat celý školní řád. Jako nástroj, díky kterému může škola jako společná komunita fungovat. Je možné tvořit pravidla ve třídě na základě diskuse a zkušenosti dětí. Soužití doprovázejí pravidla přirozeně a když je tvoříme i je více dodržujeme. Také děti mohou samy vyžadovat domluvená pravidla lépe mezi sebou, než pravidla daná shora. Pro celoškolní pravidla je dobrá i struktura „školního parlamentu“.

 

  • Rozhodování rodičů a dětí o tom, co se učí ve škole

Rodiče se nejen mohou podílet na tvorbě vzdělávacího programu školy prostřednictvím Rady školy, mohou také diskutovat s učitelem každodenní výuku, detailní průběh a směr učení. I metody učení a hodnocení výsledků učení. To samé mohou i děti, zejména je důležité, aby se rozhodovaly, kdy a jak se budou učit. Aby se tak naučili učit se. Cíle učení si odsouhlasí s učitelem a učitel je provází k cíli. Je to jejich cíl, například i malé dítě touží umět číst.

 

  • Škola jako poradenské místo, jak se učit

Škola nemusí být budova, nemusí mít třídy, stačí když to bude příjemné místo pro povzbuzení v učení, ideálně i pro setkání a případně i pro učení. Místo, kde najdou děti a rodiče radu a pomoc s učením, učitelé pak nabídnou doprovázení a podporu v učení. Učit se pak mohou jít děti kamkoli, nemusí sedět ve specializovaných budovách škol.

 

  • Otevřená rada pro cíle vzdělávání

Cíle vzdělávání se neustále proměňují, jak se společnost vyvíjí. Různí lidé na cíle vzdělávání mají různé pohledy, ekonomové, vědci, rodiče, děti, firmy, církve a další. Cíle vzdělávání jsou tak zásadní, že o nich je třeba vést kontinuální dialog. Takový celospolečenský dialog je možný pokud vznikne a je rozvíjena otevřená rada, fórum, kde se mohou lidé vyjadřovat a hlavně podílet se. I lidé bez vlastních dětí, pracující mimo vzdělávání rádi přidají své pohledy zvenku, jak jsem zažil na workshopu „Vize vzdělávání“. 

 

 


O blogu

Rád bych podpořil více demokracie ve vzdělávání. Věřím v užitečnost školy jako instituce, pokud bude zcela otevřená, řízená dětmi, rodiči, komunitami (i učiteli, zástupci obcí nebo státu). Pojďme pomáhat škole, aby byla opravdu „naše“, aby patřila nejvíce dětem, umožnila jim být sebevědomými, štastnými, duchovně i tělesně vědomými, odvážnými, přemýšlejícími lidmi, kteří mají rádi druhé lidi (a Zemi).